Tuesday November 21 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan ) กับระบบบันทึกเวลาการทำงานของโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาล หลายโรงพยาบาล ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( fingerscan ) ในการบันทึกเวลาการทำงานของบุคลากรภายในโรงพยาบาล ซึ่งด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานของโรงพยาบาลที่ค่อนข้างสะอาด ทั้งตัวบุคลากร และ สิ่งแวดล้อม ทำให้การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับโรงพยาบาลเองไม่มีปัญหาการใช้งานในส่วนของ Hardware มากนัก บุคลากรสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาการทำงานได้โดยปกติ  แต่อย่างที่ทราบกันว่า ระบบบันทึกเวลาการทำงานอัตโนมัตินั้น จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนของ Hardware ( fingescan , Card Reader , Punch Card ,Hand Scan ฯลฯ )   ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลการบันทึกเวลาแล้วบันทึกข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบ และ สว่นของ Software ซึ่งนำข้อมูลดิบไปประมวลผลตามเงื่อนไขการทำงานของพนักงาน สำหรับโรงพยาบาลนั้น ในส่วนของ Hardware ไม่ว่าจะใช้เครื่องบันทึกเวลาแบบใด แทบจะไม่มีปัญหาในการใช้งานเลย เพราะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ด้วยสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล และ บุคลากรค่อนข้างสะอาด ทำให้สามารถใช้เครื่องบันทึกเวลาการทำงานชนิดใดก็ได้  ปัญหาจะอยู่ในส่วนของ Software มากกว่าเนื่องด้วยระบบการทำงานของโรงพยาบาล มีลักษณะเป็นกะ ไม่แน่นอน มีการสลัลสับเปลียนเวรกันของ แพทย์ และ พยาบาลในลักษณะไร้รูปแบบสำหรับบางหน่วยงาน ทำให้ยากต่อการใช้โปรแกรมในการคำนวณพฤ๖ิกรรมการทำงานและ คำนวณค่าแรง การใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติในโรงพยาบาลจึงใช้ได้เฉพาะบุคลาการกลุ่มที่มีรูปแบบการทำงานที่แน่นอนตายตัว เช่น Officer ที่มีรูปแบบการทำงานเข้าเช้า ออกเย็น เพียงวันละ หนึ่งช่วงเวลาตายตัว และ ไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกะ หรือ แลกกะ กับเพื่อนร่วมงาน ทำให้โปรแกรมคำนวณเงินเดือนสามารถคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  แต่กับพนักงานกลุ่มอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล นั้น มักจะมีรูปแบบการเข้างาน ออกงานที่ไม่แน่นอนตายตัว หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และอาจมีการเปลี่ยนกะการทำงานหรือแลกกะการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ซึ่งสำหรับพนักงานกลุ่มนี้ หากต้องการให้โปรแกรม คำนวณเงินเดือนสามารถคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องตั้งรูปแบการเปลี่ยนแปลงกะพนักงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะหากการเปลี่ยนแปลงกะการทำงานของบุคลากรมีความซับซ้อนมากจริงๆ โปรแกรมจะไม่สามารถกำหนดได้อยู่ดี ต้องใช้วิธีให้ผู้ดูแลคอยเปลี่ยนกะการทำงานในโปรแกรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานจริงของพนักงาน ซึ่งหากมีจำนวนน้อยๆก็อาจมีความเป็นไปได้ แต่ถ้าพนักงานกลุ่มนี้มีจำนวนมาก จะกลายเป็นภาระอย่างมากต่อผู้ดูแลระบบเงินเดือน ทำให้แทนที่ระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติโดยใช้  finger scan ร่วมกับ โปรแกรมคำนวณเงินเดือน จะช่วยลดภาระการทำงาน จะกลายเป็นการเพิ่มภาระการทำงานขึ้นแทน

ดังนั้น หากโรงพยาบาลใดต้องการใช้ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก็คือ โปรแกรมคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติที่จะเอามาใช้สามารถตอบโจทย์การทำงานได้  100 % หรือไม่  ถ้าไม่ได้มีส่วนที่หลุดจากระบบในปริมาณที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ หรือสามารถแก้ไขโปรแกรมให้รองรับการทำงานดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะระบบนี้จะใช้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคำนวณเงินเดือนเป็นหลัก  ส่วนระบบ Hardware นั้น จะใช้ระบบใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรูดบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ fingerscan หรือ เครื่องตอกบัตรคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ต่างกันเล็กน้องตรงที่ถ้าใช้ระบบ Biometric จะสามารถป้องกันการบันทึกเวลาการทำงานแทนกันได้ และ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำบัตรพนักงานเท่านั้นเอง

www.fingtrack.com

 

 


Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: