Tuesday November 21 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

คุณภาพของการทดสอบ Fingerscan ตอนที่ 1


บทความนี้วิเคราะห์สองคุณสมบัติของการจำนแนกคุณภาพของภาพลายนิ้วมือสำหรับ  Single Finger Scaner และ ทำความรู้จักกับ สามคุณสมบัติใหม่ที่กำหนดเป้าหมายไปชนิดลักษณะที่แตกต่างกันของการนำไปใช้งานการเปรียบเทียบผลที่อาจเกิดขึ้นกับความถูกต้องของการจดจำลายนิ้วมือของข้อกำหนดต่างๆจะดำเนินการโดยใช้วิธีการตามคำนิยามของ "Operational Quolityผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามคุณสมบัติคุณภาพของภาพใหม่ที่เสนอในงานนี้มีความถูกต้องเทียบกันคุณสมบัติเดิมที่มีอยู่

ระบบจดจำลายนิ้วมือ ( Fingerprint recognition )เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Biometric ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ในเชิงประสิทธิภาพและ ถูกนำมาใช้เป็นวิธีการยืนยันตัวตนหลักในหลากหลายการใช้งานสเกลขนาดใหญ่

บางประเทศเก็บข้อมูลลายนิ้วมือในเอกสารบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ และ ยังมีการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงมีการวางแผนที่จะทำในอนาคตอันใกล้  เช่นUS-VISIT โปรแกรม และ PIV  โปรแกรม ในสหรัฐอเมริกา  Biometric Passport ในยุโรป   บัตรอเนกประสงค์ในรัฐบาลมาเลเซีย และ สิงคโปร์ biometric passport ในเอเชีย เป็นต้นในการใช้งานระบบ Biometircs ขนาดใหญ่ทางเลือกของอุปกรณ์ที่จะใช้ เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ถกเถียงกันอยู่เสมอ มีหลายอย่างที่ต้องมีการคำนึงถึงเช่น ความต้องการภาพลายนิ้วมือต้นแบบ ที่มีคุณภาพสูง การทำงานร่วมกันกับ requisites และ เรื่องของงบประมาณ


โดยปกติในโครงการขนาดใหญ่ชุดของข้อกำหนดจะถูกกำหนดขึ้นมา สำหรับอุปกรณ์ป้อนข้อมูลลายนิ้วมือเพื่อที่จะรับประกันคุณภาพระดับต่ำสุของบางพารามิเตอร์
ใน FBI  ข้อกำหนดคุณภาพ (IQS) สำหรับสแกนลายนิ้วมือนิยามคุณภาพขั้นต่ำสุดไว้ว่า  "คุณภาพ" หมายถึง "ความเที่ยงตรง" ในการทำซ้ำรูปแบบลายนิ้วมือต้นฉบับ
และมันจะถูกคำนวณด้วยโดยตัวแปรที่มีแบบแผนที่ใช้กันในระบบการมองเห็น และ การพิมพ์   อาทิ เช่น geometric accuracy, gray level dynamic range, Signal-to-Noise Ratio (SNR), Spatial Frequency Response (SFR)เป็นต้น  กรรมวิธีของการได้มาซึ่งคุณภาพเหล่านี้ เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีโดยทั่วไปสำหรับมาตรฐาน  IAFIS  รวมถึงกรรมวิธีอื่น ๆ ซึ่งภาพลายนิ้วมืออาจถูกตรวจโดยกระบวนการ นิติวิทยาศาสตร์


ในความเป็นจริงกรรมวิธีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของมนุษย์ มีเทคนิคการเปรียบเทียบที่หนักไปทางพึ่งพารายละเอียดที่ ดีมากเช่นรูขุมขน แนวสัน  ส่วนเว้า ของลายนิ้วมือ ซึ่ง อ้างอิงความเที่ยงตรงตามข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจริง
ในขณะที่ สถานการณ์กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในระบบไบโอเมตริกซ์ที่มีการตรวจสอบโดยระบบอัตโนมัติ ภาพลายนิ้วม ในระบบอัตโนมัติเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan ) ภาพแม่แบบลายนิ้วมือจะถูกเก็บไว้ และ ใช้เพียงสำหรับการเปรียบเทียบอัตโนมัติเท่านั้น
ในกรณีนี้มันอาจจะเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะกำหนดคุณภาพของการสแกนลายนิ้วมือเป็นความสามารถของเครื่องสแกนลายนิ้วที่จะได้รับภาพที่ถูกต้องโดยเพิ่มการรับรู้ของขั้นตอนวิธีอัตโนมัติ (operational quality) ประโยชน์แรกของ operational quality  ก็คือว่ามันช่วยให้การประเมินการสูญเสียประสิทธิภาพของเครื่องสแกนลายนิ้วมือตามมาตรฐาน  IQS  โดยเปรียบเทียบกับ ลายนิ้วมือในอุดมคติ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อความถูกต้องของการยอมรับของตัวแปรคุณภาพ จะได้รับการประเมินแยกแยะ เพื่อที่จะเข้าใจซึ่งความต้องการที่สำคัญที่สุด  ในการนี้มีการประเมินผลพร้อมกันทุกความต้องการโดยอ้างอิงถึง  2 ข้อกำหนดของ IQS  single-finger scanners  คือ PIV  และ  PassDEÜV และ ตั้ง 3 กระบวนการใหม่ของ IQS (CNIPA-A, CNIPA-B และ CNIPA-C) โดยกำหนดเป้าหมายไปที่การใช้งานที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบในการสแกนนิ้วครั้งเดียว


ส่วนที่เหลือของบทความนี้จัดเป็นดังนี้:  คือ ส่วนที่ 2 . ความคิดเห็นและเปรียบเทียบข้างต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  3 . การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดกับความถูกต้องยอมรับ และ สุดส่วนที่ 4 ข้อสรุป

A. Alessandroni1, R. Cappelli2, M. Ferrara2, D. Maltoni2
1CNIPA – Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione via Isonzo 21/B, 00198 Roma, Italy.

Fingerscan,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: