Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ ผู้ช่วยที่ดีสำหรับทุกองค์กร

เมื่อโลกเปลี่ยนไปสู่การดำเนินชีวิต แบบที่งานเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิต ความสำคัญของเวลาทำงานจึงเป็นสิ่งที่มีค่า ทั้งผู้ที่เป็นลูกจ้าง และ นายจ้าง เพราะเวลาการทำงานเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่าแรง ซึ่งอยู่ในรูปของเงิน การบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานจึงเหมือนการบันทึกเงินค่าแรง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดในการบริหารงาน วิวัฒนาการของการบันทึกเวลาการทำงาน มีมายาวนาน จนมาถึงปัจจุบัน ระบบบันทึกเวลาที่นิยมใช้งานและพบเห็นได้ทั่วไปได้แก่การเซ็นชื่อ การตอกบัตร (Punchcard ) การรูดบัตร (Key Card )   ซึ่งวิธีการเหล่านี้ต่างก็สร้างปัญหาเดียวกันให้กับนายจ้าง คือการบันทึกเวลาการทำงานแทนกัน หรือการตอกบัตรแทนกัน ปัญหาเหล่านี้สร้างความสูญเสียทั้งในแง่เม็ดเงินที่จ่ายออกไป และ กระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม  นอกจากนี้การบริหารจัดการยังต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก ทำให้ขาดความสะดวกคล่องตัวในการทำงาน รวมถึงสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคล ในการบริหารจัดการระบบบัตรจำนวนมากของพนักงาน และมีปัญหาจุกจิกรบกวนการทำงานไม่มีที่สิ้นสุด แม้ระบบเครื่องรูดบัตรจะลดเวลาการคำนวณเงินเดือนของพนักงานไปได้อย่างมากก็ตาม แต่ก็ยังคงปัญหาการบันทึกเวลาการทำงานแทนกันไว้อย่างเดิม  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของการบันทึกเวลาการทำงาน เพราะไม่ใช่เพียงเฉพาะจำนวนเงินที่สูญเสียไป แต่ยังรวมเอาถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเรื่องความซื่อสัตย์แก่พนักงานอีกด้วย

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ระบบ Biometric จึงถูกนำมาใช้เพื่อใช้ตรวจสอบตัวบุคคลในการบันทึกเวลาการทำงาน ระบบ Biometric ที่เป็นที่นิยมที่สุดในทางปฏิบัติและสามารถใช้งานได้จริงได้แก่ ระบบ สแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan ) เนื่องจากมีความถูกต้องแม่นยำสูงในระดับที่ยอมรับได้ และ ผู้ใช้งานมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน  แม้ในความเป็นจริงระบบสแกนลายนิ้วมือยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น กรณีลายนิ้วมือเปียก ชื่น สกปรก หรือ พนักงานที่มีลายนิ้มือบาง จาง หรือหลุดลอกตลอดเวลา แต่เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นจากจำนวนพนักงานหรือผู้ใช้ทั้งหมด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็เหมือนกับไฮเทคโนโลยีอื่นๆ คือมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง และ มีเทคโนโลยีตรวจสอบลายนิ้วมือใหม่ๆที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้น รวดเร็วขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้ใช้อาจประสบปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ๆที่ออกมา ไม่สามารถใช้ร่วมกับลายนิ้วมือพนักงานเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งถูกบันทึกแม่แบบลายนิ้วมือไว้ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่เก่ากว่า ทำให้ผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบุคคล ต้องประสบปัญหาในการจัดเก็บลายนิ้วมือพนักงานใหม่เมื่อต้องการเปลียนระบบ หรือ เมื่อไม่สามารถหาอะไหล่ หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ทดแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้อยู่ได้  การจัดเก็บลายนิ้วมือใหม่ในองค์กรขนาดเล็กอาจยังไม่เป็นปัญหาซักเท่าไหร่นัก แต่การจัดเก็บแม่แบบลายนิ้วมือพนักงานใหม่ทั้งองค์กรในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนนั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและกินเวลานานพอสมควร  เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาก นอกจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ยังเพิ่มเติมฟังก์ชั่นที่จำเป็นในการใช้งานจริงตลอดเวลา  เช่น การติดตั้ง Algorithm "SMACK Finger V 3.10" ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการใช้งานของพนักงานที่ลายนิ้วมือ บาง จาง ลอก  โดยฟังก์ชั่นดังกล่าวจะปรับปรุงคุณภาพลายนิ้วมือต้นแบบของพนักงานตลอดเวลาตามการใช้งานจริง ทำให้ยังสามารถตรวจสอบลายนิ้วมือพนักงานได้แม้มีการเปลี่ยนไปจากเดิม โดยฝ่ายบุคคลไม่ต้องตามตัวพนักงานมาบันทึกแม่แบบลายนิ้วมือใหม่  หรือการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถนำเข้าข้อมูลพนักงาน และ ข้อมูลลายนิ้วมือพนักงานจากผู้ใช้ที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นเก่า เข้าสู่ระบบใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกประวัติพนักงานใหม่  เป็นต้น

และด้วยความสามารถต่างๆเหล่านี้ ทำให้ HIP เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกองค์กร และเรายังคงพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความคิดที่ว่า  HIP หรือ Highest Ideas Products นั่นเอง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : Fingerscan ,Finger scan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: